บริการสนับสนุนของ Logitech

ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุน

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องใด

ฉันต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ขอความช่วยเหลือ

ฉันมีข้อซักถามเบื้องต้นก่อนการขาย / เกี่ยวกับการขาย

ขอความช่วยเหลือ

ฉันต้องการส่งใบแจ้งเคลมประกัน

ขอความช่วยเหลือ
ข้ามขั้นตอนนี้