บริการสนับสนุนของ Logitech

Folio Protective Case สำหรับ iPad Air

สำหรับ iPad Air

ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์/โปรแกรมที่จำเป็น การเชื่อมต่อ
  • ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือแอพเพื่อที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้
  • ความสูง:14 mm or 0.55 inches
  • ความกว้าง:196 mm or 7.72 inches
  • ความลึก:255 mm or 10.04 inches
  • น้ำหนัก:261 g or 9 ounce
  • พลังงาน:
  • หมายเลขรุ่น:U-A0002

ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ค้นหาอีกครั้ง
ดาวน์โหลด

ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ฐานความรู้
  • ไม่มีผลลัพธ์ที่จะแสดง ...
บริการสนับสนุนจากชุมชน
ยังคงมีปัญหาใช่หรือไม่