บริการสนับสนุนของ Logitech

G240 Cloth Gaming Mouse Pad

ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์/โปรแกรมที่จำเป็น การเชื่อมต่อ
  • ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือแอพเพื่อที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้
ไม่มีคู่มือสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
  • ความสูง:1 mm or 0.04 inches
  • ความกว้าง:340 mm or 13.39 inches
  • ความลึก:280 mm or 11.02 inches
  • น้ำหนัก:90 g or 3.17 ounce
  • พลังงาน:
  • หมายเลขรุ่น:

ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ค้นหาอีกครั้ง
ดาวน์โหลด

ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ฐานความรู้
  • ไม่มีผลลัพธ์ที่จะแสดง ...
บริการสนับสนุนจากชุมชน
ยังคงมีปัญหาใช่หรือไม่