บริการสนับสนุนของ Logitech

ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์/โปรแกรมที่จำเป็น การเชื่อมต่อ
  • ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือแอพเพื่อที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้
ไม่มีคู่มือสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
  • ความสูง:232 mm or 9.10 inches
  • ความกว้าง:116 mm or 4.60 inches
  • ความลึก:86 mm or 3.40 inches
  • น้ำหนัก:999 g or 35.2 ounce
  • พลังงาน:
  • หมายเลขรุ่น:S-00135

ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ค้นหาอีกครั้ง
ดาวน์โหลด

ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ฐานความรู้
  • ไม่มีผลลัพธ์ที่จะแสดง ...
บริการสนับสนุนจากชุมชน
ยังคงมีปัญหาใช่หรือไม่