บริการสนับสนุนของ Logitech

Comfort Lapdesk for Notebooks

ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์/โปรแกรมที่จำเป็น การเชื่อมต่อ
  • ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือแอพเพื่อที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้
ไม่มีคู่มือสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
  • ความสูง:286 mm or 11.26 inches
  • ความกว้าง:458 mm or 18.00 inches
  • ความลึก:73 mm or 3.00 inches
  • น้ำหนัก:1088.62 g or 38.4 ounce
  • พลังงาน:
  • หมายเลขรุ่น:LAP DESK

ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ค้นหาอีกครั้ง
ดาวน์โหลด

ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ฐานความรู้
  • ไม่มีผลลัพธ์ที่จะแสดง ...
บริการสนับสนุนจากชุมชน
ยังคงมีปัญหาใช่หรือไม่