Oprogramowanie Logitech Gaming Software pozwala na dostosowanie funkcji myszy, klawiatur, zestawów słuchawkowych, głośników i wybranych kierownic Logitech G dla graczy.

  • Obsługa bezprzewodowej myszy do gier PRO Wireless Gaming Mouse
  • Obsługa myszy do gier Logitech G Pro Gaming Mouse
  • Dodano opcję umożliwiającą wyłączanie funkcji ładowania w podkładce ładującej POWERPLAY
  • Dodano powiadomienia na ekranie podczas zmieniania profili i ustawień wstępnych DPI.
  • Ulepszenia statusu baterii bezprzewodowej myszy do gier PRO Wireless Gaming Mouse
  • Poprawki drobnych błędów

  • Wersja oprogramowania: 9.02.65
  • Data wysłania: 8-OCT-2018
  • System operacyjny: Windows 10, Windows 8, Windows 7
  • Rozmiar pliku: 111.7 MB
Poprzednie wersje oprogramowania
Brak dostępnych innych wersji oprogramowania.
Często zadawane pytania

PROBLEM NIE ZNIKNĄŁ?


Społeczność może zapewnić odpowiedź

SPOŁECZNOŚĆ POMOCY TECHNICZNEJ Skontaktuj się z nami