Forum

Logitechs användarforum är ett interaktivt forum för användare som vill dela information, få teknisk hjälp, tips och idéer om Logitech-produkter. Detta användarbaserade supportforum är inte avsett att helt ersätta officiella tekniska supportkanaler. Om du har ett brådskande tekniskt problem, öppnar du ett ärende hos vår kundtjänstavdelning.


Börja med att utforska användarforumet